Privacy Statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Street Graphics verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij willen benadrukken dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacy-beleid van andere websites, software tools en bronnen.

Street Graphics kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bedrijfsnaam
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Contactgegevens via een app (zoals bijvoorbeeld Whatsapp en Messenger)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die de klant verstrekt in correspondentie of telefonisch contact

Samengevat

 • Street Graphics gebruikt de gegevens die je aan ons verstrekt om onze dienstverlening mogelijk te maken.
 • Wij wisselen gegevens niet aan derden uit, tenzij dit noodzakelijk is om onze overeenkomst te kunnen uitvoeren.
 • De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet.

WAAROM

Street Graphics verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Street Graphics uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een met u gesloten overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht.

BEWAARTERMIJN

Street Graphics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden volgens de wettelijke minimale bewaartermijn 7 jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN

Street Graphics verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht voor u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij plaatsen de volgende cookies op onze website:

 • Noodzakelijke cookies: voor het laten functioneren van de techniek waardoor de website naar behoren werkt;
 • Statistische cookies: voor het verzamelen van geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website
  om ons te helpen de website te optimaliseren

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@streetgraphics.nl.
Street Graphics zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Street Graphics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Street Graphics maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Street Graphics verzamelde persoonsgegevens, neem dan zo snel mogelijk contact op met Street Graphics via info@streetgraphics.nl.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY-BELEID

Indien Street Graphics mocht besluiten het privacy-beleid te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit privacy-beleid.
Wij raden je daarom aan regelmatig dit privacy-beleid te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Street Graphics v.o.f. is als volgt te bereiken:

Postadres: St. Annastraat 10, 4536 HH  Terneuzen
Werkplaatsadres: Polenweg 18P, 4538 AP  Terneuzen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 54661803

Telefoon: 0031 (0)6-29524149
E-mailadres: info@streetgraphics.nl